Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie

W dniach 22-23 października 2011 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum "Wobec zagrożeń. Znaczenie więzi w rodzinie". Dr Jacek Pulikowski wygłosił tam wykład „Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie".