Wychowywanie dzieci w trudnych małżeństwach

Zapis spotkania formacyjnego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Poznaniu, które miało miejsce 22 czerwca 2022 roku.